Dzisiaj: poniedziałek-22 Kwie 2024. Solenizanci: Kaja, Leon, lukasz- Wielkanoc
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2021 » PGA-DIGI 2024
PGA-DIGI 2024

PGA-DIGI

 Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI
pod patronatem Prezesów:
Polskiego Związku Krótkofalowców i Polskiego Klubu RadiowideografiiRegulamin

1. Cel
PGA-DIGI organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich emisji cyfrowych i gruntownego przygotowania uczestników do udziału w zawodach międzynarodowych.
 

2. Organizatorzy

a) Zawody PGA-DIGI to Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI, które odbywają się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
b) Zawody organizuje Zespół Programu Dyplomowego PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – [email protected]
- Andrzej Bojan SP8AB - [email protected]
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – [email protected]
- Mariusz Ciszak SQ8JCB - [email protected]

c) Za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz koordynacje przesłania nagród, odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.

3. Terminy zawodów
Styczeń 27 stycznia 2024 07.00-07.59Z
Luty
24 lutego 2024 07.00-07.59Z
Marzec 23 marca 2024 07.00-07.59Z
Kwiecień 27 kwietnia 2024 06.00-06.59Z
Maj
25 maja 2024 06.00-06.59Z
Czerwiec 22 czerwca 2024 06.00-06.59Z
Lipiec 27 lipca 2024 06.00-06.59Z
Sierpień 24 sierpnia 2024 06.00-06.59Z
Wrzesień 28 września 2024 06.00-06.59Z
Październik 26 października 2024 06.00-06.59Z
Listopad 23 listopada 2024 07.00-07.59Z
Grudzień 28 grudnia 2024 07.00-07.59Z

Uwaga
Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Uczestnictwo
a) Kazdy uczestnik zobowązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień. Udział w PGA-DIGI oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
b) W PGA-DIGI mogą brać udział licencjonowani operatorzy radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski, a także stacje zagraniczne.
c) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowej wysyłki swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane jego korespondentom.
d) Wynik osiągnęty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze

a) W PGA-DIGI dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu ale nie jest to obowiązkiem.
b) Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się w danej turze miesięcznej używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.
d) Nie dopuszcza sie łamania polskiego znaku wywoławczego przez "mm"

6. Pasmo i emisje
80m / RTTY i BPSK 63. Zaleca się pracę w segmentach pasma przeznaczonych dla tych emisji (BPSK: 3580-3590 kHz, RTTY: 3590-3600 kHz).

7. Wywołanie w zawodach
"PGA-DIGI”.

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na RTTY lub na BPSK.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić podczas tury miesięcznej tylko jedno punktowane QSO tzn. jeśli przeprowadziłeś z daną stacją QSO na RTTY to nie możesz już powtórzyć na BPSK i odwrotnie.
c) Duplikaty czyli łącznościpowtórzone nie punktowane, ale należy pozostawić je w logu.


Uwagi
-
łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. środków do aranżowania
łączności
jest niedozwolone.

9. Wymiana

a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RSQ, kolejnego numeru QSO który nie moze sie powtarzac i musi stanowić numerację ciągła począwszy od 001
oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na 599 001EL09 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RSQ + 3-cyfrowy nr kolejny QSO (począwszy od 001), np. 599 001

Uwagi
- Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- Dołóż max staranności aby w grupach kontrolnych (skrót PGA lub nr kolejny) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

 

10. Klasyfikacje (Category)

MO-DIGI stacje klubowe na RTTY lub BPSK max. 50 W out. 
SO-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 50 W out.
SO-QRP-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 5 W out.
OPEN-DIGI stacje nadające spoza SP na RTTY lub BPSK max. 50 W out.

Uwagi 

Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane : stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-DIGI lub SO-DIGI lub SO-QRP-DIGI lub OPEN-DIGI.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku Cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę PGA-DIGI.

 

11. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.

Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.
b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php
d) jeśeli skrót do PGA nie jest zgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
e) nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
f) użycia w danej turze wiecej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
g) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
h) praca w zawodach była niezgodna z postanowieniami nniejszego regulaminu
i) braku logu korespondenta
j) złamania zasady opisanej w pkt. 9a niniejszego regulamimu

Uwagi
Jakiekolwiek błądy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

12. Wynik końcowy

a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY.

13. Programy logujące
Do pracy w zawodach polecamy program MixW. Wersję demo można pobrać ze strony PGA:
https://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1

14. eLogi
Logi za PGA-DIGI przyjmowane są
w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zawodów za pośrednictwem strony ROBOTA http://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknęciu na: Pomoc CZYTAJ ) po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałes w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie zawody organizowane przez Zespół PGA.

Uwaga
W przypadku gdy uczestnik używa znaku specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.


15. W celu przesłania logu należy:
- Wejść na stronę https://pga-zawody.pzk.pl
- Zalogować sie
- Kliknąć na ikonę „Wrzuć log
- Odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”)
- Kliknąć na „Załaduj

Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu cabrillo.
- Rodzaj modulacji w linii QSO w logu tak dla RTTY jaki i BPSK63 musi być opisana wg standardowych oznaczeń formatu cabrillo tj. dwie duże litery RY
- Przed załadowaniem logu należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności.
- Potwierdzenie przyjęcia logu potwierdzane jest natychmiast specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauważenia błędóww logu, błąd można poprawic i załadować log powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
- W przypadku problemów z załadowaniem logu lub awarii ROBOTA, log można przesłać na adres: [email protected], pamiętając aby w temacie listu wpisać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP8AB - sp8ab.log, log od stacji /p  np. SP2FAP/P - sp2fap_p.cbr ).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli max po 24 godzinach od chwili zakończenia zawodów lub wczesniej jesli do komisji spłyna wszystkie logi. Po ogłoszeniu wyników tak ROBOT jak i komisja nie przyjmuje zadnych logów.
b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w czasie przed ogloszeniem wyników wstepnych.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane tylko bezbłędne łacznosci. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łącznościobu zawodnikom.
f) Za łaczność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.


17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http://pga-zawody.pzk.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie może dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.
c) Po publikacji wyników nie   już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.


18. Cesja punktów
a) W przypadku użycia w PGA-DIGI innego własnego znaku niż podstawowy tj. okolicznościowego lub contestowego to osiągnięte punkty mogą być przepisane na konto znaku, który występuje już w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bieżącym roku, pod warunkiem, że punkty zostały zdobyte w tej samej kategorii. Jeśli np. stacja SP4KDX pracowała w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez nią zdobyte mogą być zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów następuje na wniosek zainteresowanego, przesłany za pomocą funkcji w Menu Cesja punktów, w ciągu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesięcznej której dotyczy ten wniosek.


19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-DIGI
a) Punkty zdobywane w kolejnych miesięcznych turach sumowane i prezentowane na bieżąco w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza się tylko 9 najlepszych wyników osiągniętych przez uczestnika w ciagu całego roku. Obliczenie i   publikacja RKG następi do końca roku którego dotyczy.

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udział w każdej miesięcznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.
b) Zwycięzcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł‚ MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.
c) Za miejsce 2 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł Vice-MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
d) Za miejsce 3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytuł Vice-MISTRZA wraz z e-Dypolmem Zespołu PGA.
e) Tytuły MISTRZA i Vice-MISTRZA oraz specjalne trofea przyznane będą w grupach, w których sklasyfikowanych będzie co najmniej 5 stacji. Jeśli stacji jest mniej w danej grupie klasyfikacyjnej, przyznane zostaną tylko e-Dyplomy.

21. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich ololiczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez
Zespół PGA. Za powtórna dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

22. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: [email protected]
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
d) Wszystkie bezbłednie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów PGA-DIGI może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwosciami dot. interpretacji regulaminu mozna sie zwracać się do ADMINA SP8AB piszac na adres [email protected].

24. Przykład logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-DIGI

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-DIGI
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-DIGI
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 RY
2024-01-22 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 003KS01
QSO: 3500 RY
2024-01-22 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 005LN02
QSO: 3500 RY
2024-01-22 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 015OU01
QSO: 3500 RY
2024-01-22 0740 SP2FAP 599 004EL09 SP2IU 599 017BY08
QSO: 3500 RY
2024-01-22 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 024WM01
QSO: 3500 RY
2024-01-22
0758 SP2FAP 599 006EL09 DL8UAA 599 019
END-OF-LOG:

Zaleca się aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika lub Notepad++).
Proszę zwrócić uwagę na to:

- Czy w pozycji CONTEST nagłówka cabrillo wpisałeś właściwa nazwę zawodów? Powinno być: PGA-DIGI
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy jakiego używałeś w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka cabrillo oznaczenie Twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jesli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za posrednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY.

 

Zespół PGA-ZAWODY

 


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Kwiecień 2024 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 35

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,182
· Najnowszy użytkownik: SP8X

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP6MI00:13:00
· SP2QCR02:16:03
· SP8X08:06:39
· SP8E08:30:27
· SP8AB09:13:22
· SQ8MK09:17:07
· SP2MGR09:44:40
· SP9EMI10:22:51
· SP3PJA10:34:54
· SN3P10:38:58
· SQ3REI10:46:34
· SP1CTI10:46:55
· SQ9OB11:35:28
· SN5N11:43:41
· SQ6JNX12:32:47
93,999,934 unikalne wizyty