Dzisiaj: czwartek-15 List 2018. Solenizanci: Amelia, Albert, Leopold
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...
SQ8HNB/P 3724 kHz..
SP5DU/P 3542 kHz..
SQ8JCB/P 3708 kHz..
SQ8JCB/5 3695 kHz..
SQ8JCB/5 3710 kHz..

Zaplanowali wyprawy:
Brak nowości...

PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
eQTC

COOL QSL

CONSPARK

 SP1BKS anteny

PGA dyplomy

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja

WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
-) JUŻ w sobotę 17 listopada od 7.00 do 7.59 UTC, pod patronatem prezesów: PZK i PK RVG, zawody PGA-DIGI - OFICJALNE MISTRZOSTWA POLSKI DIGI ** Logi cabrillo należy przesłać w ciągu 24 godz. po zawodach ** Koniecznie zapoznaj się z AKTUALNYM REGULAMINEM (kliknij poniżej) ale zrób to przed a nie po zawodach ** Zapraszamy do udziału ** VY 73! de Zespół PGA - sp2fap, sp5kp, sp4eoo (-
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2018 » QUO VADIS 2018
QUO VADIS 2018

QUO VADIS 2018


 IX Krajowe Zawody Radiostacji Amatorskich
pod patronatem Wójta Gminy Krzywda
 
 

 Regulamin

1. Cel zawodów: Upamiętnienie 172. rocznicy urodzin, wielkiego, polskiego pisarza, Syna Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza, oraz popularyzacja historycznych miejsc ziemi Łukowskiej z nim związanych.


2.Termin zawodów: trzecia sobota maja – 19 maja 2018, od godz. 06:00 do 6:59 UTC (08.00 do 08.59 czas lokalny); logujemy w czasie UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

3. Pasma i emisje: pasmo 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji.

4. Uczestnicy: Tylko polskie (only SP) radiostacje amatorskie nadawcze – indywidualne i klubowe, nadające w zawodach QUO VADIS z jednej z gmin Polski, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W, a w kategoriach QRP 5W na CW, 10W na SSB i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

Ważne!

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy, kontestowy lub okolicznościowy.

5. Wywołanie w zawodach: na SSB „Wywołanie w zawodach”, na CW „Test SP”

6. Organizator zawodów:

- Rodzinny Klub Krótkofalowców PZK SP8YES wraz z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli  Okrzejskiej.
- Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Krzywda, w której to leży Wola Okrzejska
- Manager zawodów - Krzysztof Patkowski SP5KP
- Patronat medialny sprawuje redakcja Magazynu Krótkofalowców e-MK QTC.

7. Raporty i grupy kontrolne:

Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z:
a) raportu RS(T), kolejnego numeru QSO (który nie może sie powtarzać i musi stanowić numerację ciągłą począwszy od 001), oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów. 

Ważne!

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- dołóż maksimum staranności aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z litera (duże O).

8. Punktacja za bezbłędne łączności ze stacjami:
- okolicznościową SN0HS 5 pkt. na SSB, 10 pkt. na CW.
- z województwa lubelskiego podającymi skróty gmin (PGA) rozpoczynające się od liter: BI, BP, CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, LT, LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, TL, WD, ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW.
- z pozostałymi stacjami 1 pkt. na SSB, 2 pkt. na CW.
Wynik końcowy stanowi suma punktów za bezbłedne łączności.
Mnożnika nie stosuje się.

9. Kategorie (only SP):
A - Stacje indywidualne
pracujące emisją CW
B - Stacje indywidualne
pracujące emisją SSB
C - Stacje indywidualne
pracujące emisjami CW+SSB
D - Stacje klubowe
pracujące emisją CW
E - Stacje klubowe
pracujące emisją SSB
F - Stacje klubowe
pracujące emisją CW+SSB
G - Stacje indywidualne i klubowe z wojew. lubelskiego
pracujące emisją CW
H - Stacje indywidualne i klubowe z wojew. lubelskiego
pracujące emisją SSB
J - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisją CW (5W CW)
K - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisją SSB (10W SSB)
L - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisjami CW+SSB (10W SSB, 5W CW)

Uwagi!

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)
- Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii
- Jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB (MIX) to zawodnik może być sklasyfikowany tylko
w kategoriach: C lub F lub L.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawieraą
nazwę: QUO-VADIS
- Stacja organizatora SN0HS oraz managera zawodów SP5KP nie będą klasyfikowane.

10. Nie zalicza sie łącznosci w przypadku:

a) nawiązanie łączności poza czasem trwania
b) niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liscie http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
d) nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
e) użycia w zawodach więcej niz jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego i do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy lub okolicznościowy.
f) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
g) praca w zawodach była niezgodna z postanowieniami nniejszego regulaminu.
h) złamania zasad opisanych w pkt. 7 niniejszego regulamimu
i) braku logu korespondenta.

Uwaga

  Jakiekolwiek błedy lub niezgodności w logach stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

11. Nagrody :

Wszystkim uczestnikom zawodów przyznane będą do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach - statuetka "Henryk Sienkiewicz" i dyplom.
- za zajecie miejsc od II do III w poszczególnych grupach dyplomy.

Dzięki wspaniałym sponsorom, wśród wszystkich sklasyfikowanych uczestników zawodów (niezależnie od zajętego miejsca) zostaną rozlosowane nagrody:

 • A-1,2,3,4,5 - 4egz. Wydanie książkowe QUO VADIS Henryka Sienkiewicza, wraz z dedyka., fundator - Dyr MHS w Woli Okrzejskiej
 • B-1,2,3,4,5 - 5szt. YAESU The Radio Amateur's WORLD MAP, fundator -  Con-Spark" Gdynia "Gen. dystryb. Radiotelefonów YAESU"
 • C-1 1szt. Antena FD3 Windom 20,5m z baloonem 1:4 0,3 KW (40-10m), fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
 • D-1 - 1egz. Wydanie książkowe Tomka SP6T - Marna Głowa Jednozakresowa wraz z CD ekspedycji 3Y0X na Peter 1st Island,
  fundator - Zygmunt SP5ELA
 • E-11szt. Antena LW 41,5m z baloonem 1:9, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
 • F-1,2,3,4,5 -5s zt. Pendrive USB 16GB, fundator INTER-COM S.C. - Janusz SQ5GRI
 • G-1 – 1szt. Baloon 1:1 1KW, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
 • H-1,2,3,4,55egz. Wydanie książkowe Tomka SP6T - Marna Głowa Jednozakresowa, fundator - Prezydium ZG PZK
 • I-1,2,3,4,5 5szt. YAESU The Radio Amateur's WORLD MAP, fundator - Con-Spark" Gdynia "Gen. dystryb. Radiotelefonów YAESU"
 • J-1,2,3,4,55.  Półroczna prenumerata e-MK QTC, fundator Redaktor eMK QTC - Sylwester SP2FAP
 • K-1,2,3,4,55egz. Wydanie książkowe Ryszarda SP4BBU - Z kart historii krótkofalarstwa, fundator - Prezydium ZG PZK
 • L-1,2 - 2szt. Mysz bezprzewodowa, fundator INTER-COM S.C. - Janusz SQ5GRI
 • M-1,2,3 - 3egz. Wydanie książkowe Zwroty angielskie dla krótkofalowców, wraz z dedykacją, fundator - Janek SP5DZC
 • N-11000 szt. Kart QSL full color, ze znakiem wylosowanego, fundator COOL QSL Radek SP5ADX
 • O-1,2,3 - 3egz. Wydanie książkowe Cień Błyskawicy, wraz z dedykacją, fundatorzy - Ewa SP5HEN i Wiesław SQ5ABG
 • P-11szt. Baloon 1:9 0,3KW, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
 • Q-11 egz. Wydanie książkowe Ryszarda SP4BBU - Agent nadaje wraz z CD eksped. 3Y0X na Peter 1st Island, fundator - Zygi SP5ELA
 • S-11szt. Radiotelefon BAOFENG UV-82 duobander VHF/UHF , fundatorzy - Bogdan SP8ONJ & Andrzej SP8NTC
 • R-1 1szt. Krótkofalarska mapa świata z prefiksami, fotoobraz na płótnie. fundator COOL QSL Radek SP5ADX
 • T-11 szt. Koszulka ze znakiem wylosowanego, fundator - Mariusz SQ8JCB  
 • U-1 1szt. Dzwonek bezprzewodowy (zasięg 70m) z dwoma przyciskami, fundator - Krzysztof SP5KP 
 • V-1 -1szt. Antena FD4 Windom 41,5m z baloonem 1:6 0,3 KW (80-6m), fundator ANTENY SP1BKS
 • W-1--1szt. Pendrive USB 16GB, fundator - Krzysztof SP5KP , fundator  - Leszek SP1BKS, fundator

A może i Ty zechcesz być fundatorem nawet najdrobniejszej nagrody?

Jeżli tak to prosimy o kontakt z nami: quovadis-zawody@wp.pl

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z losowaniem nagród odbędzie się w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej podczas X spotkania członków OT PZK Lublin, w dniu 10 czerwca 2018 r o godz. 12.00.

Zdobywcom czołowych miejsc, którzy będą uczestniczyć w tym spotkaniu zostaną wręczone statuetki "Henryk Sienkiewicz" i dyplomy. Dla pozostałych uczestników dyplomy i nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską w ciągu 14 dni po spotkaniu w Woli Okrzejskiej.

11a. Fundatorzy nagród:

12. Dziennik zawodów (bez konieczności obliczania punktów):
Sporządzony w czasie UTC - plik w formacie cabrillo np. sp1aen.cbr lub sp2jmr.log (nazwe pliku piszemy małymi literami) przesyłamy z wykorzystaniem ROBOTA na stronie http://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja po kliknięciu na ikone POMOC) przed upływem 6 dni (144 godz) po zawodach.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA log jako załącznik należy przesłać emailem w terminie jw. na adres: quovadis-zawody@wp.pl
W temacie eMaila wpisujemy tylko znak wywoławczy.

W razie problemów z WRZUCENEM LOGU zgłoś rodzaj błędu sygnalizowany przez ROBOT - na eMail: quovadis-zawody@wp.pl

Uwaga!

- Operatorzy stacji klubowych wpisują swój znak w przesyłanym logu 
- W przypadku gdy uczestnik używa znaku contestowego lub specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.

Podobnie jak w latach ubiegłych komisja podjęła decyzję iż w drodze wyjątku rozliczy logi papierowe SENIORÓW przesłane przed upływem 6 dni (144 godz) po zawodach na adres: Krzysztof Patkowski, PO. BOX 45, 21-400 Łuków 1.

Druki na papierowe logi można pobrać z: http://pga-zawody.pzk.pl/Nowy/Pobierz/Druk_logu_QV_2018.zip

Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1

13. Wyniki zawodów: po obliczeniu zostaną opublikowane na http://pga-zawody.pzk.pl
Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane w ciągu 2 dni (48 godz) od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu ROBOT PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegaja zaskarżeniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Komisja zawodów: 

1. Maciej Cybulski – dyr. MHS w Woli Okrzejskiej
2. Krzysztof Patkowski SP5KP – prezes klubu SP8YES
3. Andrzej Białach SP5IKO – członek komisji
4. Mariusz Ciszak   SQ8JCB  – członek komisji

 

 

Wydania ksi??kowego Cie? B?yskawicy, wraz z dedykacj?, fundatorzy - Ewa SP5HEN i Wies?aw SQ5ABG

POLECAMY PONIŻSZE LINKI
** Odwiedzających portal ROBOT PGA-ZAWODY zachęcamy do zarejestrowania się oraz logowania, jeżeli nie jako uczestnik to przynajmniej jako KIBIC naszych zawodów oraz pełnoprawny użytkownik bardzo pożytecznych funkcji PGA CLUSTRA ** ROBOT ten jest pierwszym w SP działającym systemem, opracowanym od podstaw przez SP8WQX i SP5KP, który daje komfort tak uczestnikom jak i organizatorom zawodów ** Zachęcamy do korzystania z portalu ROBOT PGA-ZAWODY podczas przesyłania logów za zawody oraz z wielu innych bardzo przydatnych funkcji ** VY 73! de Zespół PGA - SP2FAP, SP5KP, SP4EOO **


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ODLICZANIE
PGA-DIGI już za

ZAPRASZAMY do udzialu w zawodach.
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Listopad 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dzisiejsze zawody: Najbliższe zawody:

REGULAMINY ZAWODOW 2018
Aktualnie online
· Gości online: 20

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 873
· Najnowszy użytkownik: SQ8CTR

OSTATNIE LOGOWANIA
· ADMIN
· SQ5CZN00:26:47
· LY2BMX00:53:30
· SN1T01:01:39
· SP7JLH01:25:40
· SP9KUP02:37:34
· SP7A04:05:44
· SP2AEK04:07:28
· SQ7LQJ04:07:55
· SQ1BVG04:08:46
· SQ9ITA04:23:52
· SP8LXE04:36:21
· SQ8NGO07:27:01
· SQ5AAJ09:07:57
· SQ3LVU10:11:42
17,095,128 unikalne wizyty